AKVADROP er utviklet av

LEVEL Solutions

AKVADROP er utviklet og laget av LEVEL Solutions. LEVEL Solutions arbeider med flere store og små spennende prosjekter inne vannbehandling for blant annet oppdrettsnæringen og offentlig sektor. Vi samarbeider med solide teknologiske kompetanseleverandører med felles fokus på nytenkning og problemløsning.

LEVEL Solutions er en del av LEVEL Group og holder tll i Haugesund. LEVEL Group er en gruppe samarbeidende bedrifter med spisskompetanse innen hvert av våre arbeidsområder. Sammen har vi stor bredde i kompetanse og kvalitet. Gjennom gode totalløsninger skaper vi verdier for våre kunder.

Les mer om LEVEL Solutions her.

Jan Kåre Helvik

Daglig leder

Tommy Hansen Selvåg

Salg