Akvadrop pure

Vannbehandling for akvakultur

Gjennom en patentert trykk/vakuum teknologi er vi stolte av å tilby markedets beste vannrensing. En teknologi opprinnelig utviklet for ballastrensing og således relatert til meget strenge krav hva angår desinfisering. Vi har tilpasset teknologien mot Akvakultur hvor vi kan vise til ekstreme analyseresultater. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Vi har nå dokumentasjon på effekt på partikler, lakselus og bakterienivå, og jobber kontinuerlig med ny dokumentasjon for nye bruksområder.

Vannbehandling - Plankton før og etter trykk-vakum

Planteplankton sett i mikroskop. Før og etter trykk/vakuum-behandling.

En banebrytende teknologi for vannbehandling

Akvadrop Pure kombinerer tradisjonelle og velkjente teknologier og metoder med spennende nye og særdeles unike metoder. Akvadrop Pure består av vår egenutviklede trykk/vakum reaktor som sammen med tradisjonell UV-behandling oppnår en grad av vannpurifikasjon som ikke mulig ved bruk av tradisjonelle metoder alene.

Trykk/vakuum behandlingen reduserer partikkelstørrelser på organisk materiale, dreper bl.a. bakterier, og gir seg til en perfekt forberedelse i forkant av UV-behandlingen. En kjent utfordring innen UV-behandling som skygge-effekt nærmest elimineres, noe som også bidrar til viktige marginer og barrierer hva angår smittefarer.

Grundige tester og studier har påvist mer effektiv UV-behandling. Skyggeeffekt forårsaket av partikler og bakteriekolonier kan skjerme bakterier og andre organismer mot UV-behandlingen. I tillegg til å forbedre evnen til å eksponere uønskede organismer for UV-behandling, viser målinger at trykk/vakuum behandlingen alene har en meget god effekt på bakterier og andre organismer.

Dokumentert effekt

For å dokumentere effekten vår trykk-vakum teknologi har på vannbehandling har vi inngått et samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Testresultatene viser av trykk-vakum teknologien har en tydelig effekt. Hvis du ønsker en full oversikt over resultatene kan du lese mer her.

%

Fordeling av partikler etter størrelse i prosent, før og etter Akvadrop Pure behandling.

Log reduksjon

Bakteriereduksjon sammenlignet med kravet fra Veterinærinstituttet. Verdier hentet fra analyser med >100.000 cfu/ml. P/V=Bare trykk/vakuum behandling alene NVI=Krav fra Veterinærinstituttet Pure=Vannbehandling med Akvadrop Pure – Trykk/vakuum og UV

Effektiv behandling for lakselus

Brukt sammen med mekanisk rensing drepes tilnærmet 100% av lakselusen uansett størrelse – fra nauplii til fullvoksen.

Vannbehandling for akvakultur installert hos Trovåg

Driftsikker vannbehandling

Sammenlignet med alternative metoder for rensing av sjøvann skiller Akvadrop Pure seg ut ved minimalt behov for vedlikehold. Få mekaniske deler og robust oppbygging reduserer behovet for tilsyn og vedlikehold, og dermed også driftskostnadene. Fokus på kontinuitet og integrerte sikkerhetsfunksjoner og beredskapsløsninger gjør dette til et trygt og stabilt renseanlegg.

Plassbesparende vannrensing

Komponent-oppsettet i Akvadrop Pure består utelukkende av kompakte komponenter som samlet sett gir minimal økning i arealbehov sammenlignet med et tradisjonelt NVI-godkjent anlegg. Arealbehov sammenlignet med renseeffekt er ganske enkelt unikt.

I full drift

Teknologien er fullt operativt ved Bremnes Seashore sitt Postsmoltanlegg på Trovåg. Her blir det rutinemessig tatt prøver for å sjekke systemet effektivitet. Prosjektet er støttet av innovasjon Norge. Ta gjerne kontakt for en omvisning!

Kontakt
Jan Kåre Helvik
Daglig leder
Telefon:
+47 977 90 510
Email:
jan.kare.helvik@levelgroup.no